Jcisenatebelgium

Elk land heeft een vorm van bestuur nodig. In België is dit het Federaal Parlement dat uit twee kamers bestaat. De eerste is de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar 150 mensen lid van zijn. Zij worden verkozen voor vier jaar bij het algemeen stemrecht. Alle leden zijn 21 jaar of ouder. De andere kamer van het Federaal Parement is De Senaat. De Senaat staat voor het bestuur of de volksvertegenwoordiging. In België is dit de Eerste Kamer. De Senaat is deel van het Federaal Parlement en wordt ook wel beschouwd als het Hogerhuis. Het Federaal Parlement zetelt in Brussel, waar zij geregeld vergaderen. Hoe de Senaat tot stand is gekomen en hoe het precies werkt, lees je in dit artikel.

De geschiedenis
De Belgische Grondwet werd aan verandering onderworpen na de Belgische Revolutie. Werd het een één- of tweekamerstelsel? Enkel een Eerste Kamer sprak niet erg aan, dus daarom werd er voor een tweekamerstelsel gekozen uit vrees voor revolutionaire beslissingen, zoals in Frankrijk. Een conservatief tegengewicht en een bemiddelende functie zou voort kunnen komen uit De Senaat. Wetten moeten op deze manier immers twee keer goedgekeurd worden. Het volgende punt betreft de samenstelling. Werd het een erfelijk lidmaatschap of een benoeming door de koning? Een verkozen kamer werd doorgevoerd, wat inhoudt dat iemand aan een strenge cijnsvoorwaarde van maar liefst duizend gulden moest voldoen. Dit zorgde ervoor dat slechts vierhonderd personen verkiesbaar werden en toont aan hoe moeilijk er aan deze eis kon worden voldaan. Deze werd niet voor niks in 1983 verlaagd en de Senaat werd gedemocratiseerd. In plaats van één voorwaarde werden het er 21. Op deze manier werd de groep een stuk groter. Ook kwam er een categorie provinciale senatoren, die in 1993 weer afgeschaft werd. De gecoöpteerde senatoren bleven bestaan, omdat op deze manier meer kwaliteit in de Senaat kon worden gebracht.

De huidige Senaat
Op dit moment telt de Senaat 71 leden die zijn verdeeld over drie categorieën. Er zijn er 40 rechtstreeks gekozen, 21 gemeenschapssenatoren en 10 gecoöpteerde senatoren. De senatoren zijn zowel Nederlands, Frans en Belgisch. Dit is een resultaat van de hervorming van de Senaat, waarbij een kamer van deelstaten is ontstaan. De macht van de Senaat is echter niet meer zoals vroeger. Zo is de regering niet langer meer verantwoordelijk voor de Senaat en bovendien zijn inhoudelijke bevoegdheden ingeperkt. Ook zijn inhoudelijke bevoegdheden beperkt. Er zijn nu 3 soorten wetgevingsprocedures. De Senaat wordt bij de procedure betrokken indien er een mogelijkheid is om zelf een initiatief te nemen of door gebruik te maken van het evocatierecht. De Senaat beschikt over alle traditionele bevoegdheden van een parlement, met uitzondering van de begrotingsbevoegdheid. Zo hebben zij het recht van onderzoek, kunnen zij een eigen reglement opstellen en zelf hun dotatie bepalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *